Trobi i elimini adreces duplicades


Programa per a trobar i eliminar
adreces duplicades


  • DeduplicationWizard 4.2: Un programa senzill que es pot fer servir sense cap coneixement tècnic especial per a cercar adreces duplicades a l'Excel. Les adreces duplicades es poden trobar fent servir l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic, sigui dins d'una sola llista d'adreces o amb dues, tal com es necessita amb les llistes d'opcions. Només es poden processar els arxius Excel.
  • DataQualityTools 4.2: En comparació amb DeduplicationWizard, DataQualityTools li ofereix més opcions de cerca per a adreces duplicades, a més d'una sèrie de funcions addicionals per a processar dades d'adreces, com a funcions per a la combinació de camps de dades. A més d'arxius Excel, el programa també pot processar arxius de dBase, ACCESS, VistaDB i de text, a més de servidors de bases de dades com MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, ORACLE i MySQL.

Trobi i elimini adreces duplicades